Pauline van der Heijden 
 

Relatietherapie

Na vele jaren werken met stellen met uiteenlopende problematiek, breng ik een brede ervaring mee. Ik vind het belangrij om een veilig veld te creeeren waarin beide partners helemaal gezien kunnen worden. Ik geloof dat in elke relatie er een groot verlangen is naar werkelijk contact, naar echt
samenzijn. Het is niet altijd makkelijk om in de veelheid van het leven de verbinding levend te houden. Soms kun je het gevoel hebben dat je elkaar ergens onderweg bent kwijtgeraakt en dat de glans, door allerlei omstandigheden, uit de relatie is verdwenen. Er is spanning, twijfel en/of sleur.
Het contact verloopt volgens patronen, die vaak tot ruzie of verwijdering leiden. Maar hieronder ligt meestal het verlangen om elkaar weer te vinden en om je echt veilig te voelen
bij elkaar.

In liefdesrelaties is het ervaren van een veilige emotionele verbondenheid een ingeboren behoefte. Pijnlijk is het als negatieve patronen dit gevoel van emotionele verbondenheid ondermijnen.
Met relatietherapie onderzoeken we hoe deze negatieve patronen ontstaan zijn en hoe ze in stand gehouden worden.
Het uitgangspunt in deze therapie is om, met aandacht en zorgvuldigheid, de verlangens weer zichtbaar en bespreekbaar te maken. Essentieel hierbij is het versterken van de emotionele band, om de veiligheid te creëren om je verlangens in contact te brengen.
Het doel van de relatietherapie is dan ook om de relationele problemen tussen partners op te lossen door de liefdevolle verbinding te herstellen. Emoties spelen hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd is relatietherapie ook een individueel proces. Of eigenlijk twee individuele processen, die met elkaar in contact gebracht worden.

Beide partners worden aangezet om het eigen voelen, denken en handelen te onderzoeken. Om zo de schaduwkanten van zichzelf in het licht te zetten, opdat beiden tot volle ontplooiing kunnen komen.
Het is vrijwel onmogelijk om (weer) echt contact met de ander te ervaren, als je het individuele proces negeert. Bereidheid hiertoe is essentieel.
Niets is statisch, alles verandert continu. De liefde is een stroom die voortdurend verandert, omdat wij als mensen voortdurend veranderen door alles wat we meemaken en ervaren. Dus het is helemaal niet gek of raar dat een liefdesrelatie soms vraagt om hernieuwde afstemming.
Mijn kracht is om partners met elkaar in contact te brengen over datgene waar het echt over gaat. Ik streef ernaar om de verbinding tussen partners te herstellen en te verdiepen. Ik geloof dat het nooit te laat is om aan een betere relatie te werken. Elk moment heeft zijn eigen kwaliteit, mogelijkheden en kansen.  

E-mailen
Bellen