Pauline van der Heijden 
 

IFS

Internal Family Systems (IFS)
Internal Family Systems is een krachtig transformerend psychotherapeutisch model, ontwikkeld door Richard Schwartz. Volgens IFS heeft onze geest de mogelijkheid
zich te onderscheiden in verschillende delen ( ook wel subpersoonlijkheden genoemd). Iedereen heeft deze delen, allemaal met hun eigen functie, taak en rol. Onze delen hebben waardevolle kwaliteiten, willen ons helpen om het leven zo goed, gelukkig en veilig mogelijk te leven. We hebben zorgzame delen, we hebben delen die voor ons kunnen analyseren, we hebben delen die ons helpen in relatie te zijn,
liefhebbende delen, organiserende delen. Ook tijdens kwetsende of traumatische periodes ontstaan er delen, die ondanks hun positieve beschermende bedoelingen strategieën gebruiken, die in je huidige leven een negatief effect kunnen hebben.

Zoals delen die ons beschermen door ons te bekritiseren, verslaafde delen, boze delen, angstige delen, eenzame delen, delen die zich schamen, delen die denken dat ze er niet mogen zijn. Deze delen kunnen het soms “overnemen” en met je versmolten raken. Als dat zo is, kun je in therapie leren
hoe je met deze delen kunt communiceren en ze helpen om wat meer ruimte te maken, zodat ze beter met elkaar en met jou kunnen gaan samenwerken en zullen ze minder storend gedrag gaan vertonen. Wanneer deze delen meer gaan
ontspannen en er op een zorgvuldige en liefdevolle manier aandacht aan wordt besteed, zullen ze hun extreme positie loslaten en wordt het rustiger in ons organisme.

De belangrijkste ontdekking van het IFS-model is dat er in iedereen een onbeschadigde essentie bestaat die een effectieve regisseur kan zijn van jouw interne en externe wereld. Dit wordt het Zelf genoemd, dat de kwaliteiten omvat van de volgende elementen van zelfsturing: nieuwsgierigheid, vertrouwen, kalmte, meededogen, helderheid, creativiteit, moed en verbondenheid. Het Zelf heeft de gave om alle delen te kunnen laten samenwerken in ons systeem. Door IFS behandelingen wordt deze innerlijke leiding vergroot en gaan onze delen meer en meer in harmonie met elkaar en met het Zelf samenwerken. Hierdoor zal je minder snel ontregeld raken en makkelijker herstellen van uitdagingen.

E-mailen
Bellen