Pauline van der Heijden 
 

Psychosociale therapie

Verlies, trauma of ziekte kunnen je leven opeens behoorlijk ontwrichten. Het kan zo moeilijk zijn om dit een plek in je leven te geven. Therapie helpt je om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken.
Ook nare ervaringen uit een (ver) verleden kunnen zo’n impact hebben dat ze ons dagelijks leven beïnvloeden. In therapie onderzoeken we diepgaand de achtergrond van de thema’s die jij inbrengt en ook die waar jij de vinger nog niet achter kunt krijgen. Ik heb hierin een holistische aanpak. Dat wil zeggen dat we in dit proces ons denken en analytisch vermogen diepgaand verbinden met het gevoelsaspect.

Dat wat we voelen bij wat we meemaken of meegemaakt hebben en wat daarin onze wezenlijke behoeften zijn. Hierdoor vergroot therapie het bewustzijn op alle lagen en geeft inzicht in de samenhang tussen gevoelens, gedachten en gedrag. Het maakt de onderliggende patronen die hebben geleid tot jouw huidige situatie duidelijker en werkt aan bevrijding van de overbodige patronen.
Onderweg ontdek je nieuwe kanten van jezelf en krijg je meer grip op jouw leven. Je leert vanuit een breder perspectief te kijken naar jouw leven, zodat jij jouw pad vreugdevoller kunt vervolgen.

Het effect van therapie beperkt zich vaak niet tot degene die in therapie is. De directe omgeving ervaart jouw nieuwe ontwikkelingen ook en lift vaak mee en dat leidt daardoor tot verdieping van die relaties.
De therapie bestaat uit ervaringsgerichte gesprekken, waarin ik o.a. werk met technieken uit de Gestalttherapie, systemisch werk, psychosynthese, bio-energetica, boeddhistische psychologie, mindfulness, dromenwerk, visualisaties en creatieve technieken. De laatste jaren  werk ik steeds vaker  met  het  delenwerk  gebaseerd op IFS (Internal Family Systems) van Richard Schwartz. Zie onderstaande informatie hierover.

 

E-mailen
Bellen